Najbardziej popularne instrumenty dęte

Instrumenty dęte to grupa nazywana zamiennie aerofonami. Zaliczane są tutaj zarówno instrumenty dęte z drewna, z blachy oraz, a także wyposażone w klawisze. Przykładem instrumentów dętych drewnianych są oczywiście saksofony.

saksofon

Autor: Louis Evans
Źródło: http://www.flickr.com
Do grona instrumentów dętych blaszanych zaliczane są na przykład najlepsze rogi oraz na przykład sakshorny. Instrumenty klawiszowe stanowią mniej liczną gromadę spośród wymienionych wcześniej. Przykładem są mało popularne melodyki. Puzony, pokrewne z grupą trąbek wynaleziono około XIII w.

Była to w pewnym sensie bardzo duża trąbka, w której środkowy odcinek rury ma kształt długich, prostych regulowanych na długości kawałków. Ostatecznie dwa stulecia później puzony zasłużyły na swoją charakterystyczną nazwę. Wkrótce zaczęto przerabiać podstawową wersję, by upodobnić je do skali głosu. Obecnie puzony nadal występują w różnych odmianach, przykładowo wentylowy, altowy albo basowy.

Rogi, gdzie druga nazwa to waltornie, są instrumentami z takiej samej rodziny, jak puzony. Rogi pochodzą od dawnych instrumentów stosowanych na łowach, wykonanych ze zwierzęcych rogów. Tamte rogi miały niewielkie możliwości dźwiękowe, lecz obecne instrumenty zostały stworzone z metalu, przez co ich zakres muzyczny jest znacznie szerszy. Rogi mają również własne odmiany. Bardzo chętnie stosuje się je do przedstawień teatralnych, do zrealizowania dźwiękowych efektów specjalnych. Sakshorny to natomiast instrumenty które są rodzajem buglehornów. Sakshorny miewają różne wielkości, dzięki którym dźwięk z nich wydobywany jest w każdym przypadku inny. Sakshorny bywają szczególnie pożądane w orkiestrach dętych. Saksofony to najpewniej najbardziej popularne spośród wymienionych dotąd instrumentów. Saksofony również mają przeróżne gabaryty oraz związane z tym zakresy dźwięków. Przeważnie stosowane rodzaje saksofonów to saksofony altowe lub barytonowe. W przeciwieństwie do wcześniej scharakteryzowanych, saksofony nie posiadają swoich dawnych poprzedników.

Formuła tej witryny niebywale Ci się spodobała? Raduje nas to. Zatem może zechcesz wejść do nowej strony? Proszę, dowiedz się i sprawdź (https://nierozerwalni.pl/nastolatek/) jak to uczynić.

Zostały wynalezione w połowie XIX w. i do dziś dnia przetrwały w identycznej jak wówczas
formie.

Jeśli czujesz się zachęcony do nowego hobby, zobacz – sakshorny.